Artikler

Nedenfor finder du en række links til eksempler på artikler, jeg har skrevet til forskellige medier.

Fagbladet Socialpædagogen:

“Hun er systemets menneskelige ansigt”, krigsveteraner 1

“Nu slås han ikke længere alene”, krigsveteraner 2 

“Velkommen i min baghave”, inklusion af udviklingshæmmede

Fagbladet Sygeplejersken

“Sygepleje uden manual”, reportage med psykiatrisk gadeplansteam”

“Patienter og pårørende skal mere i spil”, tema om brugerinddragelse i psykiatrien

Djøfbladet:

“Blød mission inden for murene”, børneansvarlige i fængsler og arresthuse

“Etik, hjerne & Jura”, neurovidenskab i retssalene

SINDbladet:

“Forskning skal forebygge tvang”, s. 14-15

Fagbladet Børn & Unge:

“Den gode vilje er ikke nok”, forskning i børn og unges trivsel

“Udsatte børn og unge: Elektronisk hjælp på vej”

Berlingske:

“Italiensk for begyndere – nu med forklæde”, rejseartikel

Fagbladet Ergoterapeuten:

“It-vognen kører – men ikke hurtigt nok”, s. 16-22, tema om social it

“Ergoterapi ind i folkeskolen”, s. 10-17, tema

Socialrådgiveren:

“Hjælp til unge par fanget i æreskonflikter”

“Mænd skal på dagsordenen i socialt arbejde”